Martinsons har producerat gång- och cykelbroar i trä sedan slutet av 1980-talet och har en ledande roll i utvecklingen av träbroar i Norden. Med utvecklingen av den nya generationens träbroar har vi på Martinsons varit starkt bidragande till att träbroar på allvar utmanar broar av andra material. GC-broarna i trä har många fördelar jämfört med andra brotyper: 

- Hög prefabriceringsgrad
- Korta montagetider
- Minimala stopp i trafiken när bron korsar en väg
- Låga kostnader för grundläggning och transport
- Dokumenterad kvalitet och livslängd
- Konkurrenskraftiga priser