Genom att utnyttja fördelarna med industriellt byggande är träbroar mer fördelaktiga än broar i stål eller betong inom flera områden.

Kvalitetssäkert Våra träbroar har hög prefabriceringsgrad och byggs till stora delar färdigt i torr fabriksmiljö. Tack vare det använder vi genomgående kvalitetssäkra byggkomponenter, som inte påverkas av yttre omständigheter.

Korta montagetider Den höga prefabriceringsgraden leder till kort montagetid på plats, vilket medför minimala trafikstopp i eventuell närliggande väg eller järnväg.

Genomtänkta logistiklösningar Redan i fabrik lastas alla komponenter på transportfordonet i montageordning. Brokomponenterna lyfts som regel på plats direkt från lastbil och monteras med förhållandevis få montörer.

Ekonomiska fördelar Martinsons broar består till största delen av limträkomponenter, vars låga vikt är fördelaktigt ur många aspekter. Kostnader för såväl transport som grundläggning och lyftkranar kan hållas låga. Konstruktionen gör det även enkelt att byta ut en bro och placera en ny på befintlig grundläggning.

Ett långsiktigt val Vi har utvecklat en rad tekniska lösningar och skyddsdetaljer som gör träbroarna motståndskraftiga mot väderpåverkan. Dessutom är broarna inte känsliga mot vägsalter, utan behåller sina egenskaper över tiden.