Martinsons byggsystem i KL-trä är uppbyggt med färdiga konstruktionslösningar och stomkomponenter för den kompletta stommen. Stomkomponenterna tillverkas med hög prefabriceringsgrad i fabrik. Delar av stommen kan dessutom utgöras av KL-trä.

Hög prefabriceringsgrad
Effektiviserar och snabbar upp montagearbetet. Samtliga byggdelar har fästanordningar för lyft och monteras enkelt direkt från lastbil, utan att mellanlagras. Flexibel placering av väggelement möjliggör kreativa planlösningar och stora fria ytor.

Montagesystemet
Det specialutvecklade montagesystemet effektiviserar arbetet, skyddar konstruktionen, ger en bra arbetsmiljö och säkrar kvaliteten. Den låga vikten hos balkongplattor i trä underlättar infästningar i fasaden.

Smidiga lösningar
Fasaden kan förses med limträpanel eller valfri ytbeklädnad. Det är enkelt att förankra de flesta typer av ytbeklädnad i det massiva ytterväggselementet. Innerväggar och lägenhetsavskiljande element kan levereras med fördragna el- och rörinstallationer.

Ljud
Inbyggda ljudspärrar ger en behaglig ljudmiljö. De färdiga stommarna uppfyller ljudklass B genom väl genomarbetade lösningar i alla komponenter och knutpunkter.

Komponenter
Martinsons stomsystem är uppbyggt av byggdelar i KL-trä, som med väl utprovade konstruktionslösningar sätts samman till en komplett stomme. Möjligheten till färdiga el- och rörinstallationer förkortar montagetiden på plats.

Innerväggar
Varierande utförande beroende på om de skall ha några bärande funktion. Kan levereras med färdiga el- och rörinstallationer.                               

Lägenhetsskiljande
Innerväggar varierar i utförande beroende på om de skall ha någon bärande och/eller ljudavskiljande funktion eller ej. Kan levereras med färdiga el- och rörinstallationer.

Bjälklag
Anpassas efter spännvidd  och kan levereras i spännvidder upp till 12 meter. Kassettbjälklagen kan om så önskas levereras med monterade installationer och gipsbeklätt undertak.

Ytterväggar
Kan utföras på olika sätt beroende om de skall vara bärande eller ej. Det vanligaste är att yttervägg utförs som en bärande konstruktion för att möjliggöra fria öppna ytor i lägenheter och hus. Fasadbeklädnad utformas enligt önskemål, med till exempel puts, tegel, stenskiva eller trä.

Balkong
Martinsons har olika varianter av balkonglösningar. Fördelarna med balkongplattor i trä är bland annat den låga vikten, vilket gör infästningen i fasad enkel. Vi har olika varianter av fuktsäkring, samt brandskydd utifrån de krav som gäller vid aktuell byggnad.

Trapp & hisschakt
Med dagens moderna träteknik kan trapphus respektive hisschakt med fördel byggas i trä. Brand- och ljudklass avgör dimensionering, samt eventuell beklädnad.