Baserat på mångårig branscherfarenhet tar Martinsons fram optimala lösningar för varje enskilt projekt. Våra kunder ger oss ofta förtroendet att vara med redan från det tidiga planeringsstadiet, vilket skapar en stabil grund för ett framgångsrikt samarbete. Med utgångspunkt från grundläggande kravspecifikationer och skisser tar vi fram kompletta projekteringshandlingar och kalkyler.

Dimensionering 
Vid dimensionering av KL-träskivor kan traditionella beräkningsmetoder vanligtvis användas. Skivornas egenskaper beror på skiktens placering och tjocklek.

Väggar 
Vid beräkning av väggskivornas bärförmåga är skivornas knäckning på grund av vertikala laster dimensionerande. Väggarna kan beräknas som tryckt stång med ledade infästningar.

Bjälklag 
Dimensionering av bjälklag omfattar normalt endast beräkningar i brukgränstillståndet. Brottgränstillståndet behöver för normalt förekommande laster i bostäder och kontor inte kontrolleras.

För beräkningar, ladda ned pdf

Innehåller tabeller för att beräkna bärförmåga, styvhet och spännvidd. Dessutom redovisas förutsättningarna för vertikalt bärande och stabiliserande väggar. 

Ytterligare information om hur stomsystem av korslimmade träskivor dimensioneras kan bland annat hittas i ”KL-trähandboken 2006” och ”Brandsäkra trähus, version 2”.

Brand 
Konstruktioner med byggdelar i KL-trä har bra brandmotstånd, tack vare att träet behåller sina normala egenskaper bakom kolskiktet och förkolningszonen under brand. Inbränningshastigheten är långsam, vilket innebär högt brandmotstånd i både bärande och avskiljande konstruktioner. Konstruktioner med byggdelar i KL-trä från Martinsons tillverkas med en brandklass ända upp till REI90. För mer information om branddimensionering och brandsäkerhet hos de olika produkterna, kontakta Martinsons.

Ljud 
Konstruktioner med byggdelar i KL-trä uppvisar goda testvärden vad gäller byggnadernas ljudkomfort. Om kunden så önskar kan konstruktioner uppföras i ljudklass B. För att utveckla ljudkomforten ytterligare fokuserar Martinsons mycket på forskning inom detta område. För mer information och värden, kontakta Martinsons.

Ladda ned tabeller för brand och ljud (pdf) 

Ytklass 
KL-trä finns i kvalitet Inbyggnad – ej synlig yta och Kvalitet – synlig yta. Om synlig yta önskas så kontakta Martinsons för avstämning.