Martinsons byggsystem för höga flerbostadshus baseras på byggkomponenter i KL-trä. Tack vare utvecklingen av det industriella byggandet skapas flera viktiga fördelar.

Hög prefabriceringsgrad Byggdelarna i KL-trä fabrikstillverkas och kan erbjudas med målningsklar invändig beklädnad och färdig fasadbeklädnad, samt med integrerade el- och rörinstallationer.

Korta byggtider Byggdelarnas höga prefabriceringsgrad och montagesystemets fördelar, i kombination med genomtänkta logistiklösningar och fästanordningar för lyft och montage direkt från lastbil leder till ungefär 50 % kortare tid på byggplatsen jämfört med platsbyggt.

Rationellt montagesystem Martinsons tidseffektiva och rationella montagesystem Extoler är ett klättrande väderskydd som inkluderar plattform för säkert arbete och en travers som ersätter byggkran.

Kvalitetssäkert och torrt Tillverkningen i rationell fabriksmiljö ökar möjligheterna till god precision hos byggkomponenterna och montage under väderskydd garanterar torrt, kvalitetssäkert byggande.

God totalekonomi Utvecklingen av byggsystemet har gjort att vi idag är en stark konkurrent till bostadsbyggande i andra stommaterial.

Flexibla planlösningar Stomsystemets uppbyggnad ger stor arkitektonisk frihet och skapar möjlighet till planlösningar med stora öppna ytor.

Tysta levnadsmiljöer Den höga klassen på ljudreduktion är standard. Husen brukar berömmas för både sin behagliga ljudnivå och den naturliga känsla som skapas i trähus.

För framtidens miljö Stommaterialet bygger på ett förnyelsebart material och produceras i resurssnåla tillverkningsprocesser. Dessutom lagrar träbyggnader koldioxid under hela sin livslängd.

Boende i lågenergihus Martinsons har utvecklat byggnadstekniska förutsättningar för leverera en ny generations lågenergihus. Energiförbrukningen på ca 50 KWh/m2 per år lever upp till de krav som ställs på så kallade hållbara städer.

Läs mer om KL-trä här