Martinsons systemstomme i KL-trä riktar sig till entreprenörer och är ett både tids- och kostnadseffektivt alternativ som kan byggas upp till åtta våningar. Den prefabricerade stommen består av rena KL-träskivor för ytterväggar, bärande innerväggar, lägenhetsskiljande väggar, bjälklag och hisschakt, som sätts samman efter den tillhörande montageplan som bifogas. Skivorna levereras exaktkapade med fönster- och dörröppningar. Kompletterat med ett lätt övergolv från Granab uppnås ljudklass B.

Snabb byggstart Systemstommen ger kort tid från order till leverans för snabb byggstart på plats.

Hög grad av platsbyggande Den stora vinsten ligger i det rationella montaget av stommen. Entreprenören driver sedan den fortsatta byggprocessen fram till färdigt hus anpassat till sin organisation för en vanlig platsbyggnadsentreprenad.

Säker stomkalkyl Snabba, tydliga offerter och genomtänkta systemlösningar minimerar risken för ekomomiska överraskningar.

I Martinsons leverans ingår dimensionering av den bärande stommen, medan entreprenören själv, ofta via anlitad samordnande konstruktör, ombesörjer att krav avseende ljud, brand, värmeisolering, fukt etc. blir projekterade.

 

I leveransen för grundutförande ingår

  • Rena KL-träskivor till väggar, hisschakt, bjälklag samt vindsbjälklag
  • Lägenhetsskiljande väggar uppbyggda av reglar med plywood, alt. KL-träskivor
  • Lister för avvibrering, förband och fästmaterial för den bärande stommen
  • Ritningar, leverans och montageplan för den bärande stommen


En vanlig prisnivå för systemstommen är 2500 kr/BTA, men priset varierar beroende på form, lägenhetsstorlekar etc.

 

 

Möjliga tillval

Utöver grundutförande erbjuds även två tillval: Balkongplattor och Montage.

Balkongplattor

Balkongplattor erbjuds som snedstagsupphängda plattor i KL-trä med tätskikt i form av EPDM-duk. Vanlig prisnivå för balkongplattor är 100–200 kr/BTA exkl. montage.

Montage av systemstomme KL-trä

Martinsons erbjuder montage av systemstommen som tillval. Montaget utförs i samverkan med entreprenör. Normalt används ca 4 montörer för uppförande av stommen och en vanlig takt är en våning per vecka, med variationer beroende på husets storlek och utformning.