Grunden i Martinsons stomerbjudande består av prefabricerade KL-träelement, i mer eller mindre omfattande färdigställandegrad. Det är alltifrån rena skivor som är exaktkapade i fabrik, till kompletta planelement med färdigmonterade installationer, fönster, dörrar, skivmterial, fasader etc.

Utöver erbjudande om materialleverans av stomme i KL-trä erbjuder Martinsons även montage av den bärande stommen. Martinsons har egna montageledare samt ett mångårigt samarbete med ett antal montageentreprenörer runt om i Sverige med erfarenhet från montage av stommar i trä. Allt i syfte att göra det tryggt och enkelt för våra kunder.

Omfattningen på montageerbjudandet varierar från fall till fall, utifrån en dialog med kunden. Vanligast är att montaget genomförs genom att kund och Martinsons som leverantör effektivt samverkar vad gäller nyttjande av manskap, materialhantering, kranar, ställningar m.m.

För varje specifikt objekt upprättas en montageplan som ligger till grund för montörernas arbete. En viktig del i montaget är att begränsa vädrets påverkan på den stomme som skall uppföras. Valet av väderskyddsmetodik görs baserat på faktorer som stommens storlek, form och behov kring montagetid. Det kan vara alltifrån att projektet genomförs helt utan väderskydd, till att huskroppen täcks in med hjälp av ett klättrande väderskydd som följer med uppåt vartefter arbetet fortskrider.