Martinsons har lång erfarenhet av projektering och fabrikstillverkning av KL-trästommar anpassade efter fastställda önskemål om allt från husets utformning och gestaltning till färdigställandegrad. Stommarna utformas utifrån förfrågningsunderlagets specifikationer avseende byggnadstyp, prestanda och dimensioner. Leveransen kan bestå av alltifrån en ren stomleverans till leverans och montage av komplett klimatskal, baserat på prefabricerade planelement inkl. fördragna installationer och fasadbeklädnad.

Anpassade lösningar Som föregångare inom träbyggnadsutvecklingen har Martinsons stor erfarenhet av att tillhandahålla lösningar för varje unikt objekt.

Anpassad byggtid Det finns möjlighet att välja färdigställandegrad hos den prefabricerade leveransen efter hur snabb byggprocess som önskas.

Anpassad platsorganisation Kunden kan välja grad av industriellt byggande efter önskad storlek på platsorganisationen.


Se vår proguide för exempel på konstruktionslösningar

ikon proguide

 

Ladda ned beräkningar (pdf)

Tabeller för brand och ljud (pdf)