Flerbostadshus

Basen i Martinsons erbjudande för flerbostadshus är en systemuppbyggd stomme i KL-trä. Grunderbjudandet bygger på kvalitetssäkrade lösningar för objektsanpassade stommar upp till åtta våningar. KL-träskivorna levereras med eller utan montage. Förutom exaktkapade fönster- och dörröppningar kan de även levereras med färdiga håltagningar och fräsningar för installationer. Den bärande stommen är utformad för att kunna uppnå ljudklass B.

Trä vs. andra material

Det finns flera fördelar med att välja en stomme i KL-trä framför andra alternativ. KL-trä är ett starkt och lätt material, vilket underlättar såväl grundläggning som hantering på arbetsplatsen. Dessutom är det ett smart miljöval – på flera sätt. Klimatfördelarna möjliggör hållbart byggande och med KL-trä som konstruktionsmaterial skapas såväl behagliga arbetsmiljöer som uppskattade boendemiljöer.

Säker stomkalkyl 

Snabba, tydliga offerter och genomtänkta systemlösningar minimerar risken för ekonomiska överraskningar. I Martinsons leverans ingår dimensionering av den bärande stommen, medan entreprenören själv, ofta via anlitad samordnande konstruktör, ombesörjer att krav avseende ljud, brand, värmeisolering, fukt etc blir projekterade.

I leveransen ingår:

·         Prefabricerade KL-träskivor till väggar, hisschakt, bjälklag samt vindsbjälklag

·         Lägenhetsskiljande väggar uppbyggda av reglar med plywood, alt. KL-träskivor

·         Lister för avvibrering, förband och fästmaterial för den bärande stommen

·         Tätningsremsor.

·          Drevmaterial2

·         Ritningar, leverans och montageplan för det material som ingår i Martinsons leverans.

·         Dokumentation som redovisar utförande som krävs för det material som inte ingår i Martinsons leverans men som krävs utifrån den projektering som ligger inom Martinsons åtagande, t.ex. skivbeklädnad på väggar i brandlastfallet.

 

Balkongplattor

Balkongplattor är ett tillval som erbjuds i form av snedstagsupphängda plattor i KL-trä med tätskikt i form av EPDM-duk.

 

Rationellt och snabbt montage

Martinsons erbjuder montage av systemstommen som tillval. Montaget utförs i samverkan med entreprenör. Normalt används ca 4 montörer för uppförande av stommen och en vanlig takt är en våning per vecka, med variationer beroende på husets storlek och utformning.

 

Se vår proguide för exempel på konstruktionslösningar.

ikon proguide