Stommar i KL-trä för flerbostadshus

Martinsons erbjudande inom flerbostadshus baseras på en systemuppbyggd stomme i KL-trä. Med grunden i kvalitetssäkrade lösningar möjliggörs objektsanpassade stommar upp till åtta våningar. Förutom exaktkapade fönster- och dörröppningar kan KL-träskivorna även levereras med färdiga håltagningar och fräsningar för installationer. Stommen levereras med eller utan montage.

Den prefabricerade stommen är resultatet av Martinsons mångåriga utvecklingsarbete inom industriellt byggande, vilket har resulterat i en lång rad fördelar. Det här ser vi som några av de viktigaste:

Rationell stomprojektering Noggrant utarbetade anvisningar ger smidig och kvalitetssäker projektering.
Kostnadsbesparande gestaltning Genomtänkta riktlinjer säkrar kostnadseffektiva gestaltningar och konstruktionsprinciper i tidiga skeden.
Projektering av komplett byggnad Tydliga underlag och exempel för projektering av installationer, påklädnad och kompletteringar.
Helhetsansvar för lyckat projekt Genomtänkta projektmodeller för ett väl synkroniserat samarbete hela vägen till färdig byggnad.
Fabriksprecision CNC-skurna KL-skivor med exaktkapad precision.
Upp till åtta våningar Kundens visioner och behov avgör utformningen av flerbostadshusen, som erbjuds upp till åtta våningar.
Kvalitetssäkrade tekniska lösningar Valda systemlösningar är utvecklade och utprovade av Sveriges ledande specialister inom KL-träbyggande.
Ljudklass B Utformad för att kompletteras med verifierade lösningar som uppfyller ljudklass B.
Effektivt montage Lätta, stora CNC-skurna KL-träelement och vältrimmade montagemetoder ger ett mycket snabbt och kostnadseffektivt montage.
Svanenmärkt KL-trä Martinsons är först i Sverige med att även erbjuda Svanenmärkta skivor i KL-trä, vilket underlättar byggande med högt ställda miljökrav.

 

Vill du veta mer om stommarna för flerbostadshus?

Då föreslår vi att nästa steg är att ladda ner eller beställa hem någon av våra broschyrer:

 

StombroschyrI stombroschyren hittar du den information du behöver som beslutsunderlag för att kunna gå vidare med ditt aktuella projekt, med alltifrån byggkomponenternas prestanda och egenskaper till riktlinjer för montage.

 

 

 

Handbok för arkitekterFör dig som är arkitekt har vi tagit fram en arkitekthandbok med hänvisningar och konstruktionsdetaljer som underlättar ditt jobb med att ta tillvara stomsystemets fördelar. 

 

Så ser leveransen ut

Martinsons leverar alltid en komplett prefabricerad bärande stomme i KL-trä. I leveransen till byggplatsen ingår både det material och den dokumentation som krävs för att montera den bärande stommen. För lägenhetsskiljande regelväggar ingår normalt plywood för den ena av dubbelväggarna. Entreprenören tillhandahåller den andra bärande plywoodskivan, som monteras på byggplats efter att väggen isolerats.


I leveransen ingår:

  • Prefabricerade KL-träskivor till väggar, hisschakt, bjälklag samt vindsbjälklag.
  • Lägenhetsskiljande väggar uppbyggda av reglar med plywood, alt KL-träskivor.
  • Lister för avvibrering, förband och fästmaterial för den bärande stommen
  • Drevmaterial som måste monteras under stomresning eftersom det senare blir oåtkomligt. Övrigt drevmaterial tillhandahålls av entreprenören/beställaren.
  • Ritningar, leverans- och montageplan för de material som ingår i Martinsons leverans.
  • Dokumentation som redovisar utförande som krävs för det material som inte ingår i Martinsons leverans men som krävs utifrån den projektering som ligger inom Martinsons åtagande, till exempel skivbeklädnad på väggar i brandlastfallet.
  • KL-skivor levereras normalt liggande och väl emballerade på öppen bil.

 

Byggkomponenternas egenskaper och prestanda

En av de viktigaste fördelarna med stommen för flerbostadshus är de lätta och stora skivorna som skapar förutsättningar för rationellt montage och i förlängningen kostnadseffektiva projekt. Martinsons systemlösning i KL-trä utgår från egenproducerade skivor i storlekar upp till 3 x 16 m. Skivorna kan produceras med yttre lameller antingen 16 meter eller 3 meter långa, d v s liggande ytskikt som är vanligt för bjälklag eller stående som är normalt för väggblock. Bearbetning av skivorna görs i CNC-maskiner och möjliggör anpassade former på de utskurna planelementen. Om det finns speciella designmässiga önskemål kan KL-träskivan även användas som synligt ytskikt utan inbyggnad, förutsatt att brandkraven ändå uppfylls.

Tack vare att stommen byggs upp med stora och därför relativt få KL-träskivor skapas en kostnadseffektiv stomme. KL-trä väggar med längder upp till 12 meter hanteras normalt på ett enkelt sätt.

 

Riklinjer och rekommendationer avseende mått och dimensioner