Flerbostadshus

Utmärkande för Martinsons erbjudanden för byggande av flerbostadshus är de snabba, smarta och stabila lösningarna. Stommarnas bjälklag, bärande innerväggar och ytterväggar utförs uteslutande i KL-trä, medan lägenhetsskiljande väggar vanligtvis utgörs av en regelkonstruktion. I vissa fall kan stommen även utgöras av en pelar/balk-konstruktion i limträ, som kompletteras med bjälklag i KL-trä.   

Förutom nybyggnation lämpar sig stommarna även för påbyggnader av ytterligare våningar på befintliga hus. Martinsons stomlösningar erbjuder stor flexibilitet och kan anpassas utifrån kundönskemål vad gäller planlösningar, våningsantal, ljud, brand och energiprestanda.

Trä vs. andra material

Det finns flera fördelar med att välja en stomme i KL-trä framför andra alternativ. KL-trä är ett starkt och lätt material, vilket underlättar såväl grundläggning som hantering på arbetsplatsen. Dessutom är det ett smart miljöval – på flera sätt. Klimatfördelarna möjliggör hållbart byggande och med KL-trä som konstruktionsmaterial skapas såväl behagliga arbetsmiljöer som uppskattade boendemiljöer.

Välj mellan vår rena systemstomme eller en helt anpassad stomlösning med valfri färdigställandegrad. 

Systemstomme KL-trä En prefabricerad, snabb och kostnadseffektiv bärande stomme för flerbostadshus. Levereras som ren bärande stomme för montage och färdigställande till komplett hus av entreprenörens personal på plats.

Anpassade stommar KL-trä Erbjudandet omfattar stommar för flerbostadshus och påbyggander. Utformning och färdigställandegrad anpassas efter kundens specifika önskemål. Erbjudandet kan variera från leverans av ren bärande stomme till leverans av kompletta prefabricerade planelement, inklusive montage av tätt hus.