Martinsons bostadshus med stomme i KL-trä kan levereras inklusive färdiga installationer för el och vvs. Om kunden önskar utförs stommontage med hjälp av montagesystemet Extoler, en flexibel, mobil utrustning för rationell och väderoberoende montering av hus. Montagesystemet leder till förbättrad säkerhet, torrt byggande, samt högre kvalitet och effektivitet. Som kund kan du även välja att ansvara för montaget själv och får då en komplett materialleverans.

Montagesystemet Extoler. För torrt och säkert byggande.
För montage av flerbostadshus med KL-trästomme erbjuder Martinsons montagesystemet Extoler, en flexibel, mobil och komplett utrustning för rationell och väderoberoende montering av hus. Montagesystemet leder till förbättrad säkerhet, torrt byggande, samt högre kvalitet och effektivitet.

Klättrande struktur
Grunden är en kraftig och flexibel fackverksstruktur som klättrar. Master och plattformar monteras varifrån övriga komponenter utgår.

Väderskydd
Huskroppen täcks in med hjälp av ett väderskydd, som följer med uppåt vartefter arbetet fortskrider. Det garanterar att stommens alla byggdelar skyddas under hela montagetiden.

En komplett plattform
En integrerad plattform med belysning, skyddsräcken för fallskydd, och ställning för kompletterings arbeten på fasad.

Travers
Ersätter den traditionella byggkranen och lyfter byggdelarna på plats, med en lyftkapacitet på 10 ton och spännvidd upp till 25 m.

Konsultation
Martinsons projekterar och tillhandahåller professionell support kring logistik, säkerhet, kvalitet, effektivitet och profilering.