Träbroguiden är ett praktiskt projekteringsstöd som underlättar i ett tidigt skede av projekteringen. I projekteringsguiden hittar du bland annat hjälpmedel som tabeller för överslag av bygghöjder beroende på konstruktionstyp, belastningskrav och spännvidd. Detta utesluter dock inte att en noggrannare beräkning måste göras i ett senare skede.

Med utgångspunkt i grundläggande kravspecifikationer och skisser tar Martinsons fram optimala lösningar för varje enskilt projekt, inklusive projekteringshandlingar och förslagsritningar. I de allra flesta fall hanterar Martinsons såväl transport som lyft och montage av träbroöverbyggnaden, för att säkerställa hög kvalitet genom hela projektet.

Kontakta gärna Martinsons för konsultation. Projekteringsguiden finns att ladda ner här.