Jesper Åkerlund, vd Martinsons Byggsystem

Martinsons rustade för intensiv höst på byggmarknaden

En organisation som utvecklats, högt tryck i det svenska byggandet och ett fortsatt växande intresse för KL-trä. Så kan Jesper Åkerlund summera resultatet av sitt första halvår som vd för Martinsons Byggsystem.
– Vi befinner oss i ett systemskifte där min uppgift är att främja en tillväxt av marknaden för flerbostadshus i trä. Det gör vi bland annat genom att förstärka med ny kompetens, säger Jesper Åkerlund.

Jesper Åkerlund inledde sin bana på Martinsons som marknads- och försäljningschef. Sedan början av 2017 har han varit tillförordnad vd för Byggsystem och i maj blev han ordinarie. Det halvår som Jesper Åkerlund suttit vid rodret har präglats av både framgångar och utmaningar.Visionen har dock hela tiden varit tydlig.

– 2016 hade vi ordentlig vind i seglen och den resan vill jag fortsätta. För att vara med och vidareutveckla marknaden för bostadsbyggande i trä måste vi bygga en organisation som står rustad, både kompetens- och produktionsmässigt, och där har vi tagit stora kliv framåt under våren, säger Jesper Åkerlund. Och det var just där, i organisationens uppbyggnad, som Jespers stora utmaning som ny vd låg.

– Det är ju naturligt att det på kort sikt är en utmaning då en organisation på kort tid tappar flera medarbetare. Men det handlar också om nödvändiga förändringar som är jobbiga när de sker men som ger utdelning för Martinsons på sikt, säger Jesper som menar att kompetensen kring träbyggande under lång tid varit samlad hos ett fåtal aktörer.

– Förändringarna hos oss är egentligen helt naturliga. Ska man driva utvecklingen på bred front så måste kompetensen spridas. När medarbetare slutar flyttar kompetensen till nuvarande och blivande samarbetspartners, som i sin tur sprider den vidare. I förlängningen stärker det våra möjligheter att producera och leverera våra system och produkter i större utsträckning, förklarar Jesper Åkerlund.

Nu har merparten av Martinsons nyrekryteringar inom Byggsystem kommit på plats och inför hösten känner Jesper Åkerlund stor tillförsikt.

– Vi har byggt en organisation med en bra mix av människor och kompetenser. Det känns otroligt bra med tanke på den efterfrågan som finns, säger han.

För efterfrågan finns verkligen. Martinsons nya produktionslinje för KL-trä går för högvarv i takt med att intresset och kännedomen om KL-trä sprider sig. Och viljan att bygga flerbostadshus och annan infrastruktur i trä har blivit mer och mer utbredd och självklar.

– Det kommer att bli en höst då vi spänner bågen rejält och tar nya kliv i vårt arbete med att utveckla framtidens byggande i trä, säger Jesper.