Martinsons byggsystem i limträ och KL-trä erbjuder unika möjligheter inom påbyggnader av befintliga hus. Tack vare byggdelarnas styrka i förhållande till dess låga vikt kan påbyggnader göras utan de dyra och tidskrävande stomförstärkningar som ofta krävs med andra material.

Du undviker stomförstärkningar Materialets höga bärförmåga kombinerat med dess låga vikt gör det möjligt att göra en påbyggnad där det inte skulle ha varit möjligt med ett annat material, pga. den ökade vikten på den befintliga grunden. Byggdelarnas låga vikt gör även att man ofta klarar en påbyggnad utan dyra stomförstärkningar.

Hög prefabriceringsgrad Martinsons har utvecklat lösningar där dragningar av el, värme och sprinklersystem levereras integrerade i bjälklagens underkant.

Montagesystemet Extoler Systemet inkluderar en travers som lyfter byggdelarna på plats, skyddsräcken för fallskydd, belysning och ställning för kompletteringsarbeten på fasad. Dessutom täcks hela den aktuella huskroppen in med hjälp av ett väderskydd, som följer med uppåt vartefter arbetet fortskrider tills det permanenta taket är på plats.

Torrt byggande Genom att välja Martinsons montagesystem Extoler skyddas stommens alla byggdelar under hela montagetiden, vilket garanterar ett slutresultat med hög kvalitet.

Korta byggtider Den höga prefabriceringsgraden i kombination med montagesystemet Extoler och rationella byggprocesser gör att byggtiden för en påbyggnad blir kort. Normalt räknar man med ungefär 1,5 veckas byggtid per plan.

Läs mer om KL-trä här