Martinsons höga flerbostadshus baseras på ett byggsystem i KL-trä, som med hög prefabgrad och nyskapande byggmetoder har skapat helt nya möjligheter till nytänkande inom det moderna bostadsbyggandet. Både tack vare den korta byggtiden och konkurrenskraftiga totalkostnader. Men även genom möjligheterna till stora spännvidder och öppna ytor, i lägenheter som erbjuder fantastiska boendemiljöer.

Läs mer om KL-trä här